Bài 14 Mạch có R L C mắc...

Bài 14. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp - Giải câu 6 Trang 79 - Sách giá...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Ta có: \(U^2=U_R^2+U_C^2\)

Suy ra \(U_R=\sqrt{U^2+U_C^2}=\sqrt{100^2-80^2}=60(V)\)

Cường độ dòng điện hiệu dụng: \(I=\dfrac{U_R}{R}=\dfrac{60}{30}=2(A)\)

Dung kháng: \(Z_C=I=\dfrac{80}{2}=40(\Omega)\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP