Bài 15 Dòng điện trong chất khí -...

Bài 15. Dòng điện trong chất khí - Giải bài 9 Trang 93 - Sách giáo kh...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Cứ một êlectron khi va chạm sẽ sinh ra thêm 2 hạt. Khoảng cách giữa hai cực là 20cm, quãng đường bay tự do của êlectron là 4cm, vậy ta có:

\(S_1=4cm\) đầu tiền có thêm 2 hạt sinh ra.

\(S_2=4cm\) tiếp theo có thêm 4 hạt sinh ra.

\(S_3=4cm\) tiếp theo có thêm 8 hạt sinh ra.

\(S_4=4cm\) tiếp theo có thêm 16 hạt sinh ra.

\(S_5=4cm\) cuối có thêm 32 hạt sinh ra.

Vậy tối đa có 62 hạt sinh ra.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP