Bài 16 Dòng điện trong chân không -...

Bài 16. Dòng điện trong chân không - Giải bài 11 Trang 99 - Sách giáo...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Lực điện tác dụng lên êlectron: \(F=qE=e \dfrac{U}{d}\)

\(F=ma=m.\dfrac{v^2}{2d} \Rightarrow m.\dfrac{v^2}{2d}=e\dfrac{U}{d} \Rightarrow v=\sqrt{\dfrac{2eU}{m}}\)

Thay số ta có: \(v=\sqrt{\dfrac{1,6.10^{-19}.2500.2}{9,1.10^{-31}}}\approx 3.10^7(m/s)\)

Vậy vận tốc của êlectron là \(3.10^7m/s.\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP