Bài 16 Truyền tải điện năng Máy biến...

Bài 16. Truyền tải điện năng. Máy biến áp - Giải câu 5 Trang 91 - Sác...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a) Máy biến áp lí tưởng có công suất hao phi không đáng kể nên công suất tiêu thụ ở hai cuộn dây sơ cấp và thứ cấp là như nhau:

\(\wp_1=\wp_2=U_2I_2=220.30=6600(W)\)

b) Ta có: \(\wp_-1=U_1I_1\Rightarrow I_2=\dfrac{\wp_1}{U_1}=\dfrac{6600}{5000}=1,32(A).\)

Vậy cường độ hiệu dụng ở cuộn sơ cấp là 1,32 (A).

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP