Bài 17 Máy phát điện xoay chiều -...

Bài 17. Máy phát điện xoay chiều - Giải câu 4 Trang 94 - Sách giáo kh...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Khi ba tải đối xứng, các vectơ quay của ba dòng điện trong ba tải hợp nhau các góc \(120^0\) (hình vẽ).

Dòng điện trong dây trung hòa:

\(\overrightarrow{I}=\overrightarrow{I_1}+\overrightarrow{I_2}+\overrightarrow{I_3}=\overrightarrow{I_{12}}+\overrightarrow{I_3}\)

Áp dụng quy tắc hình bình hành cộng vectơ \(\overrightarrow{I_1}\)\(\overrightarrow{I_2}\)

\(I_1=I_2\) nên hình bình hành là hình thoi có góc \(120^0.\)

\(\Rightarrow I_{12}=2I_1 \cos \dfrac{\alpha}{2}=2I_1 \cos \dfrac{120^0}{2}=2I_1.\dfrac{1}{2}=I_1\)

Suy ra: \(\overrightarrow{I}=\overrightarrow{I_{12}}+\overrightarrow{I_3}=\overrightarrow{0}\)(\(\overrightarrow{I_{12}}\)\(\overrightarrow{I_3}\) đối nhau).

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP