Bài 18 Động cơ không đồng bộ ba...

Bài 18. Động cơ không đồng bộ ba pha - Giải câu 1 Trang 96 - Sách giá...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

- Lực từ tác dụng lên khung dây dẫn bao giờ cũng có xu hướng làm cho khung quay đến vị trí sao cho từ thông qua khung dây cực đại.

- Lực từ sẽ làm khung dây quay theo chiều quay của vectơ cảm ứng từ \(\overrightarrow{B}.\)

Khi tốc độ quay của khung dây càng gần tốc độ quay của từ trường thì momen của lực từ càng nhỏ.

- Khi momen của lực từ cân bằng với momen của lực ma sát thì khung dây quay đều với tốc độ nhỏ hơn tốc độ góc của từ trường quay.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP