Bài 20 Mạch dao động - Giải câu...

Bài 20. Mạch dao động - Giải câu 1 Trang 107 - Sách giáo khoa Vật lí 12

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Mạch dao động gồm một tụ điện mắc nối tiếp với một cuộn cảm thành mạch kín.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP