Bài 23 Luyện tập: Điều chế kim loại...

Bài 23. Luyện tập: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại - Bài 1 tr...

0
Bài 23. Luyện tập: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại - Bài 1 trang 103 - sách giáo khoa Hóa 12

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

- Từ dung dịch \(AgNO_3\) có 3 cách để điều chế Ag:

+ Dùng kim loại có tính khử mạnh hơn để khử ion \(Ag^+\).

ví dụ: \(Cu+2AgNO_3\rightarrow Cu(NO_3)_2 +2Ag\)

+ Điện phân dung dịch \(AgNO_3\):

\(4AgNO_3+ 2H_2O \xrightarrow[]{đp} 4Ag + O_2 +4HNO_3\)

+ Cô cạn dung dịch rồi nhiệt phân \(AgNO_3\):

\(2AgNO_3 \xrightarrow[]{t^o} 2Ag+2NO_2+O_2\)

- Từ dung dịch \(MgCl_2\)điều chế Mg: Chỉ có một cách là cô cạn dung dịch để lấy \(MgCl_2\) khan rồi điện phân nóng chảy: \(MgCl_2 \xrightarrow[]{đpnc} Mg + Cl_2\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP