Bài 25 Giao thoa ánh sáng - Giải...

Bài 25. Giao thoa ánh sáng - Giải câu 2 Trang 132 - Sách giáo khoa Vậ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Công thức xác định vị trí các vân sáng:

\(x_k=k \dfrac{\lambda D}{a}\) (với \(k=0;\pm1;\pm2;...\))

Trong đó:

k: bậc giao thoa;

\(\lambda\): bước sóng ánh sáng (m);

D: khoảng cách từ hai khe đến màn (m);

a: khoảng cách giữa hai khe (m).

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP