Bài 27 Phản xạ toàn phần - Giải...

Bài 27. Phản xạ toàn phần - Giải bài 7 Trang 173 - Sách giáo khoa Vật...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Chọn C. \(45^0.\)

-Khi tia sáng truyền từ môi trường (1) vào môi trường (2), góc khúc xạ \(r=30^0.\)

Áp dụng định luật khúc xạ:

\(\dfrac{\sin i}{\sin r}=\dfrac{n_2}{n_1} \Rightarrow \sin i=\dfrac{n_2}{n_1} \sin r=\dfrac{n_2}{n_1} \sin 30^0. \dfrac{n_2}{2n_1}\) (*)

- Khi tia sáng truyền từ môi trường (1) vào môi trường (3), thì góc khúc xạ \(r=45^0\).

Áp dụng định luật khúc xạ:

\(\dfrac{\sin i}{\sin r}=\dfrac{n_3}{n_1} \Rightarrow \sin i=\dfrac{n_3}{n_1} \sin r=\dfrac{n_3}{n_1} \sin 45^0. \dfrac{n_3}{n_1 \sqrt{2}}\) (**)

Từ (*) và (**) suy ra: \(\dfrac{n_2}{2n_1}=\dfrac{n_3}{n_1\sqrt{2}} \Rightarrow n_2=n_3 \sqrt{2} \Rightarrow n_2 \ge n_3\)

- Khi tia sáng truyền từ môi trường (2) vào môi trường (3) góc giới hạn phản xạ toàn phần thỏa mãn:

\(\sin i=\dfrac{n_3}{n_2}=\dfrac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow i_{gh}=45^0.\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP