Bài 26 Khúc xạ ánh sáng - Giải...

Bài 26. Khúc xạ ánh sáng - Giải bài 7 Trang 166 - Sách giáo khoa Vật ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Chọn D. Không tính được vì thiếu yếu tố.

Áp dụng định luật khúc xạ:

\(\dfrac{\sin i}{\sin r}=\dfrac{n_2}{n_1} \Rightarrow \dfrac{n_2}{n_1} \sin 45^0=\dfrac{n_2}{n_1}. \dfrac{\sqrt{2}}{2}\)

Tương tự: \(\sin i=\dfrac{n_3}{n_1}. \sin 30^0=\dfrac{n_3}{n_1}. \dfrac{1}{2}\)

Do đó: \(\dfrac{n_2}{n_1}. \dfrac{\sqrt{2}}{2}=\dfrac{n_3}{n_1}.\dfrac{1}{2} \Rightarrow \dfrac{n_3}{n_2}=\sqrt{2}\)

Khi chiếu ánh sáng từ môi trường (2) và môi trường (3), ta có:

\(\sin i=\dfrac{n_3}{n_2} \sin r=\sqrt{2} \sin r\)

Vì chưa biết giá trị cụ thể của góc tới i nên chưa đủ dữ kiện để xác định góc khúc xạ r.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP