Bài 29 Thấu kính mỏng - Giải bài...

Bài 29. Thấu kính mỏng - Giải bài 12 Trang 190 - Sách giáo khoa Vật l...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a) Vì A' cùng phía với A so với trục chính nên A' là ảnh ảo.

b) * Vẽ hình:

Vì ảnh ảo A' xa trục chính hơn vật A nên đây là thấu kính hội tụ.

* Vẽ hình:

Vì A' cùng phía với A nên A' là ảnh ảo.

Vật thật A cho ảnh ảo A' gần trục chính hơn vật nên đây là thấu kính phân kì.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP