Bài 29 Thấu kính mỏng - Giải câu...

Bài 29. Thấu kính mỏng - Giải câu 3 Trang 189 - Sách giáo khoa Vật lí 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

- Tiêu cự (f) là khoảng cách từ quang tâm đến tiêu điểm ảnh chính: \(f=\overline{OF'}\)

Đơn vị tiêu cự là mét (m).

- Độ tụ (D) là nghịch đảo của tiêu cự f: \(D=\dfrac{1}{f}\)

Đơn vị của độ tụ là điôp (dp).

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP