Bài 24 Suất điện động cảm ứng -...

Bài 24. Suất điện động cảm ứng - Giải bài 3 Trang 152 - Sách giáo kho...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Chọn C. \(\dfrac{1}{2}\) vòng quay.

Khi mạch kín phẳng quay quanh một trục nằm trong mặt phẳng chứa mạch trong một từ trường. Lúc này, từ thông xuyên qua mạch giảm dần sau đó lại tăng dần (\(\dfrac{1}{4}\) vòng đầu giảm dần, \(\dfrac{1}{4}\) vòng sau tăng dần hay ngược lại). Như vậy, trong nửa vòng quay, dòng điện cảm ứng trong khung đổi chiều một lần.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP