Bài 23 Từ thông cảm ứng điện từ...

Bài 23. Từ thông, cảm ứng điện từ - Giải bài 4 Trang 148 - Sách giáo ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Chọn A.

Vì khi dịch chuyển (C) lại gần I hoặc ra xa I thì khoảng cách giữa dòng điện I và (C) thay đổi nên từ trường B biến thiên, do đó từ thông \(\Phi\) qua (C) biến thiên.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP