Bài 23 Từ thông cảm ứng điện từ...

Bài 23. Từ thông, cảm ứng điện từ - Giải bài 3 Trang 147 - Sách giáo ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Chọn D.

Vì từ thông \(\Phi=BS \cos \alpha\) (\(\alpha\) là góc hợp bởi \(\vec{n}\)\(\vec{B}\)). B và S không đổi nên khi \(\alpha\) thay đổi thì \(\Phi\) thay đổi. Khi (C) quay quanh trục cố định nằm trong mặt phẳng chứa mạch thì \(\alpha\) thay đổi nên từ thông qua mạch biến thiên.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP