Bài 23 Từ thông cảm ứng điện từ...

Bài 23. Từ thông, cảm ứng điện từ - Giải bài 1 Trang 143 - Sách giáo ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Do từ thông \(\Phi=BS \cos \alpha\) nên:

- Thí nghiệm 1 (hình 23.3a, SGK): Khi đưa nam châm SN dịch chuyển lại gần mạch kín (C) thì cảm ứng từ B và \(\alpha\) tăng (\(\cos \alpha\) tăng) nên từ thông tăng.

- Thí nghiệm 2 (hình 23.3b, SGK): Khi đưa nam châm SN dịch chuyển ra xa mạch kín (C) thì cảm ứng từ B và \(\alpha\) giảm (\(\cos \alpha\) giảm) nên từ thông giảm.

- Thí nghiệm 3 (hình 23.3a, b, SGK): Nếu cho nam châm đứng yên và mạch (C) dịch chuyển lại gần nam châm, thì từ thông qua mạch kín (C) dịch chuyển ra xa nam châm, thì từ thông qua mạch kín (C) giảm.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP