Bài 26 Khúc xạ ánh sáng - Giải...

Bài 26. Khúc xạ ánh sáng - Giải bài 3 Trang 166 - Sách giáo khoa Vật ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Chiết suất tuyệt đối của một môi trường là chiết suất tỉ đối của môi trường đó đối với chân không.

Hệ thức liên hệ giữa chiết suất tỉ đối và chiết suất tuyệt đối: \(n_{21}=\dfrac{n_2}{n_1}.\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP