Bài 25 Tự cảm - Giải bài 8...

Bài 25. Tự cảm - Giải bài 8 Trang 157 - Sách giáo khoa Vật lí 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Khi khóa K ở a, năng lượng từ trường trong ống dây: \(W=\dfrac{1}{2}Li^2\)

Khi khóa K ở b, có dòng điện tự cảm chạy qua R, năng lượng từ trường trong ống dây chuyển thành năng lượng tỏa ra trên R: \(Q=W=\dfrac{1}{2}Li^2\)

Thay số: \(Q=\dfrac{1}{2}.0,2.(1,2)^2=0,144(J)\)

Vậy, nhiệt lượng tỏa ra trong R là 0,144 (J).

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP