Bài 25 Tự cảm - Giải bài 71...

Bài 25. Tự cảm - Giải bài 71 Trang 157 - Sách giáo khoa Vật lí 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Suất điện động tự cảm:

\(e_{tc}=-L \dfrac{\Delta i}{\Delta t}=-L \dfrac{(0-i_a)}{\Delta t}=\dfrac{Li_a}{\Delta t} \Rightarrow i_a=\dfrac{e_{tc}\Delta t}{L}=\dfrac{0,75.0,01}{25.10^{-3}}=0,3(A).\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP