Bài 25 Tự cảm - Giải bài 4...

Bài 25. Tự cảm - Giải bài 4 Trang 157 - Sách giáo khoa Vật lí 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Chọn B. 2L.

Vì ống dây thứ nhất có độ tự cảm: \(L=4\pi.10^{-7} \dfrac{N^2}{l}.S\)

Ống dây thứ nhất có độ tự cảm:

\(L'=4\pi.10^{-7}\dfrac{(2N)^2}{l}.\dfrac{S}{2}=4\pi.10^{-7} \dfrac{N^2}{l}.2S \Rightarrow L'=2L.\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP