Bài 22 Lực Lo-ren-xơ - Giải bài 4...

Bài 22. Lực Lo-ren-xơ - Giải bài 4 Trang 137 - Sách giáo khoa Vật lí 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Vì hạt chuyển động tròn đều nên vận tốc của hạt được xác định bằng công thức:

\(v=\omega R=\dfrac{2\pi}{T}R\)

Suy ra, chu kì chuyển động tròn đều của hạt: \(T=\dfrac{2\pi R}{v}\)

Với \(R=\dfrac{mv}{\left |q_0 \right |B}\) Ta có: \(T=\dfrac{2\pi mv}{v \left | q_0 \right |B}=\dfrac{2\pi m}{\left | q_0 \right |B}\)

Vậy chu kì chuyển động tròn đều của hạt không phụ thuộc vào vận tốc của hạt.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP