Bài 21 Từ trường của dòng điện chạy...

Bài 21. Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đ...

0
Bài 21. Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt - Giải bài 3 Trang 133 - Sách giáo khoa Vật lí 11

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Chọn A. Độ lớn cảm ứng từ tại tâm một dòng điện tròn tỉ lệ với cường độ dòng điện.

Vì cảm ứng từ tại tâm một dòng điện tròn được tính bằng công thức:

\(B=2 \pi.10^{-7} \dfrac{I}{r}.\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP