Bài 20 Lực từ - Cảm ứng từ...

Bài 20. Lực từ - Cảm ứng từ - Giải bài 3 Trang 128 - Sách giáo khoa V...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Lực điện Lực từ
- Tác dụng lên điện tích q đặt trong điện trường đều \(\vec{E}\). - Tác dụng lên phần tử dòng điện I. \(\vec{l}\) đặt trong từ trường đều.
- Điểm đặt trên điện tích q. - Điểm đặt tại trung điểm của \(l\).
- Cùng phương với \(\vec{E}\). - Có phương vuông góc với \(\vec{l}\)\(\vec{B}\).
- Cùng chiều với \(\vec{E}\) nếu q > 0, ngược chiều với \(\vec{E}\) nếu q < 0. - Có chiều tuân theo quy tắc bàn tay trái.
- Độ lớn \(F=qE\). - Độ lớn \(F=BIl \sin \alpha\) với \(\alpha\) là góc hợp bởi \(\vec{l}\)\(\vec{B}\).

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP