Bài 17 Dòng điện trong chất bán dẫn...

Bài 17. Dòng điện trong chất bán dẫn - Giải bài 2 Trang 103 - Sách gi...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Vì phía bán dẫn loại n bị mất êlectron nên chưa ion âm,phía bán dẫn loại p bị mất lỗ trống nên chứa ion dương.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP