Bài 17 Dòng điện trong chất bán dẫn...

Bài 17. Dòng điện trong chất bán dẫn - Giải bài 1 Trang 103 - Sách gi...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Gọi: \(\rho_1\) là điện trở suất của gemani tinh khiết.

\(\rho_2\) là điện trở suất của gemani pha tạp gali với tỉ lệ \(10^{-6}\%\).

\(\rho_3\) là điện trở suất của gemani pha tạp gali với tỉ lệ \(10^{-3}\%\).

\(\rho_4\) là điện trở suất của kim loại.

Ta có: \(\rho_1>\rho_2>\rho_3>\rho_4\).

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP