Bài 17 Dòng điện trong chất bán dẫn...

Bài 17. Dòng điện trong chất bán dẫn - Giải bài 3 Trang 105 - Sách gi...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Tinh thể làm bán dẫn pha tạp để tạo ra một miền n mỏng kẹp giữa hai miền p gọi là tranzito lưỡng cực p-n-p.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP