Bài 17 Dòng điện trong chất bán dẫn...

Bài 17. Dòng điện trong chất bán dẫn - Giải bài 1 Trang 106 - Sách gi...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Tính chất điện
Kim loại Chất bán dẫn
Khi nhiệt độ tăng thì điện trở suất tăng, tính dẫn điện giảm. Khi nhiệt độ tăng thì điện trở suất giảm, tính dẫn điện tăng.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP