Bài 21 Từ trường của dòng điện chạy...

Bài 21. Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đ...

0
Bài 21. Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt - Giải bài 5 Trang 133 - Sách giáo khoa Vật lí 11

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

- Cảm ứng từ bên trong ống dây 1:

\(B_1=4\pi.10^{-7}.\dfrac{N_1}{l_1}I_1=4\pi.10^{-7}.\dfrac{5000}{2}.5=5\pi.10^{-3}(T).\)

- Cảm ứng từ bên trong ống dây 2:

\(B_1=4\pi.10^{-7} \dfrac{N_2}{l_2}I_2=4\pi.10^{-7}.\dfrac{10000}{1,5}.2 \approx 5,33\pi.10^{-3}(T).\)

Vậy, \(B_1<B_2.\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP