Bài 21 Từ trường của dòng điện chạy...

Bài 21. Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đ...

0
Bài 21. Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt - Giải bài 2 Trang 133 - Sách giáo khoa Vật lí 11

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Cảm ứng từ tại một điểm M trong từ trường của dòng điện thẳng dài được tính bằng công thức:

\(B=2.10^{-7} \dfrac{I}{r}\)

a) Khi M dịch chuyển song song với dây dẫn thì r không đổi nên độ lớn cảm ứng từ không thay đổi.

b) Khi M dịch chuyển vuông góc với dây dẫn thì có hai khả năng:

- Nếu M dịch chuyển lại gần dây dẫn thì r giảm nên B tăng.

- Nếu M dịch chuyển ra xa dây dẫn thì r tăng nên B giảm.

c) Khi M dịch chuyển theo một đường sức từ xung quanh dây dẫn thì r không đổi nên B không đổi.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP