Bài 22 Lực Lo-ren-xơ - Giải bài 1...

Bài 22. Lực Lo-ren-xơ - Giải bài 1 Trang 136 - Sách giáo khoa Vật lí 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Từ công thức tính lực Lo - ren - xơ: \(f=\left | q_0 \right |.v.B. \sin \alpha\)

Ta thấy khí \(\sin \alpha=0\) (\(\alpha=0\) hoặc \(\alpha=180^0\)) thì f = 0, lúc đó \(\vec{B}\) cùng phương với \(\vec{v}\).

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP