Bài 21 Từ trường của dòng điện chạy...

Bài 21. Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đ...

0
Bài 21. Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt - Giải bài 4 Trang 133 - Sách giáo khoa Vật lí 11

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Chọn C. Cảm ứng từ trong lòng ống dây điện hình trụ là đồng đều.

Vì cảm ứng từ trong lòng ống dây điện hình trụ luôn bằng nhau tại mọi điểm và bằng:

\(b=4\pi.10^{-7}\dfrac{N}{l}I\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP