Bài 25 Tự cảm - Giải bài 1...

Bài 25. Tự cảm - Giải bài 1 Trang 153 - Sách giáo khoa Vật lí 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Từ \(\Phi=Li \Rightarrow L=\dfrac{\Phi}{i}\)

Ống dây có N vòng nên \(\Phi=NBS \) do đó \(L=\dfrac{NBS}{i}\)

\(B=4\pi.10^{-7}\dfrac{N}{l}i \Rightarrow L=\dfrac{N. 4 \pi.10^{-7}. \dfrac{N}{l}i.S}{i}=4\pi.10^{-7}.\dfrac{N^2}{l}i.S\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP