Bài 22 Lực Lo-ren-xơ - Giải bài 3...

Bài 22. Lực Lo-ren-xơ - Giải bài 3 Trang 138 - Sách giáo khoa Vật lí 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Chọn C. Lực Lo-ren-xơ không phụ thuộc vào hướng của từ trường.

Vì lực Lo-ren-xơ vuông góc với \(\vec{B}\), đồng thời vuông góc với \(\vec{v}\) nên phụ thuộc vào hướng của từ trường và dấu của điện tích.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP