Bài 26 Khúc xạ ánh sáng - Giải...

Bài 26. Khúc xạ ánh sáng - Giải bài 1 Trang 164 - Sách giáo khoa Vật ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Công thức định luật khúc xạ:

\(\dfrac{\sin i}{\sin r}=\dfrac{n_2}{n_1}=n_{21} \Rightarrow \sin i= n_{21}.\sin r\)

Khi góc tới i và góc khúc xạ r nhỏ hơn \(10^0\) thì:

\(\sin i \approx i; \sin r \approx r\). Do đó: \(i=n_{21}.r\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP