Bài 25 Tự cảm - Giải bài 6...

Bài 25. Tự cảm - Giải bài 6 Trang 157 - Sách giáo khoa Vật lí 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Độ tự cảm của ống dây:

\(L=4\pi.10^{-7} \dfrac{N^2}{l}.S=4\pi.10^{-7} \dfrac{N^2}{l} \pi r^2=4\pi.10^{-7} \dfrac{10^6}{0,5}.0,1^2\approx 0,079(H)\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP