Bài 26 Khúc xạ ánh sáng - Giải...

Bài 26. Khúc xạ ánh sáng - Giải bài 2 Trang 166 - Sách giáo khoa Vật ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Chiết suất tỉ đối \(n_{21}\) của môi trường (2) đối với môi trường (1) là tỉ số giữa sin góc tới (sin i) và sin góc khúc xạ (sin r): \(n_{21}=\dfrac{\sin i}{\sin r}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP