Bài 22 Lực Lo-ren-xơ - Giải bài 6...

Bài 22. Lực Lo-ren-xơ - Giải bài 6 Trang 138 - Sách giáo khoa Vật lí 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Lực điện \(\vec{F}\) Lực Lo-ren-xơ \(\vec{f}\)
- Do điện trường tác dụng lên điện tích \(q_0\) - Do từ trường tác dụng lên điện tích \(q_0\) chuyển động.
- Cùng phương với \(\vec{E}\). - Có phương vuông góc với \(\vec{B}\)\(\vec{v}\).
- Có chiều phụ thuộc vào dấu của điện tích \(q_0\). - Có chiều phụ thuộc vào dấu của điện tích \(q_0\) tuân theo quy tắc bàn tay trái.
- Có độ lớn \(F= \left | q_0 \right |E.\) - Có độ lớn \(f=\left | q_0\right |.v.B. \sin \alpha\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP