Bài 26 Khúc xạ ánh sáng - Giải...

Bài 26. Khúc xạ ánh sáng - Giải bài 4 Trang 166 - Sách giáo khoa Vật ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Tính thuận nghịch của sự truyền ánh sáng; ánh sáng truyền đi theo đường nào thì cũng truyền ngược lại theo đường đó.

Khi ánh sáng truyền từ môi trường (1) sang môi trường (2) thì: \(\dfrac{\sin i}{\sin r}=n_{21}\) (1)

Khi ánh sáng truyền từ môi trường (2) sang môi trường (1) thì theo tính thuận nghịch của chiều truyền ánh sáng, ánh sáng sẽ truyền ngược theo đường cũ nên: \(\dfrac{\sin r}{\sin i}=n_{12}\) (2)

Từ (1) và (2) \(\Rightarrow n_{21}=\dfrac{1}{n_{12}}\)

Chiết suất của không khí đối với nước là: \(n_{kk/nước}=\dfrac{n_{kk}}{n_{nước}}=\dfrac{1}{\dfrac{4}{3}}=\dfrac{3}{4}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP