Bài 22 Lực Lo-ren-xơ - Giải bài 4...

Bài 22. Lực Lo-ren-xơ - Giải bài 4 Trang 138 - Sách giáo khoa Vật lí 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Chọn D. Hạt êlectron bay vào trong một từ trường đều theo hướng của từ trường \(\vec{B}\) thì chuyển động không thay đổi.

Vì hạt êlectron bay vào trong một từ trường đều theo hướng của từ trường \(\vec{B}\) thì \(\alpha=0\)\( \Rightarrow \sin \alpha=0 \Rightarrow f=0\), vì vậy \(\vec{v}\) không thay đổi.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP