Bài 28 Lăng kính - Giải bài 6...

Bài 28. Lăng kính - Giải bài 6 Trang 179 - Sách giáo khoa Vật lí 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Chọn A. 1,4.

Vì tia ló ở mặt BC nằm sát mặt phân cách nên góc tới i bằng góc giới hạn: \(i=i_{gh}=45^0.\)

Mà: \(\sin i_{gh}=\dfrac{1}{n} \Rightarrow n=\dfrac{1}{\sin i_{gh}}=\dfrac{1}{\dfrac{\sqrt{2}}{2}}=\sqrt{2} \approx 1,4.\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP