Bài 24 Suất điện động cảm ứng -...

Bài 24. Suất điện động cảm ứng - Giải bài 1 Trang 149 - Sách giáo kho...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a) Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công của nguồn điện và được đo bằng thương số giữa công A của lực lạ thực hiện khi dịch chuyển một điện tích dương q ngược chiều điện trường và độ lớn của điện tích q đó.

b) Áp dụng định luật Ôm ta được:

\(U_{AB}=\xi-ir=\xi\) (vì r = 0)

Vậy \(U_{AB}=\xi\)

c) Ta có: \(U_{DC}=\xi-ir=0 \) (vì r = 0) \(\Rightarrow U_{CD}=-\xi\)

d) Ta có: \(U_{AB}=\xi-ir\)

e) Điện năng do nguồn điện sinh ra trong khoảng thời gian \(\Delta t\)là:

\(A=\xi i \Delta t\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP