Bài 23 Từ thông cảm ứng điện từ...

Bài 23. Từ thông, cảm ứng điện từ - Giải bài 1 Trang 147 - Sách giáo ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

- Dòng điện cảm ứng là dòng điện xuất hiện trong mạch kín khi từ thông qua mạch kín đó biến thiên.

- Hiện tượng cảm ứng điện từ: là hiện tượng từ thông qua mạch kín biến thiên, trong mạch kín xuất hiện dòng điện cảm ứng.

- Từ trường cảm ứng: là từ trường do dòng điện cảm ứng sinh ra.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP