Bài 23 Từ thông cảm ứng điện từ...

Bài 23. Từ thông, cảm ứng điện từ - Giải bài 2 Trang 147- Sách giáo k...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong các khối kim loại khi những khối kim loại này chuyển động trong một từ trường hoặc được đặt trong một từ trường biến thiên theo thời gian gọi là dòng điện Fu-cô.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP