Bài 29 Thấu kính mỏng - Giải bài...

Bài 29. Thấu kính mỏng - Giải bài 5 Trang 187 - Sách giáo khoa Vật lí 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Công thức xác định vị trí vật và ảnh: \(\dfrac{1}{d}+\dfrac{1}{d'}=\dfrac{1}{f} \Rightarrow \dfrac{1}{d'}=\dfrac{1}{f}-\dfrac{1}{d}\)

Từ công thức trên ta thấy:

Khi d tăng thì \(\dfrac{1}{d}\) giảm nên \(\dfrac{1}{d'}\) tăng do đó d' giảm.

Khi d giảm thì \(\dfrac{1}{d}\) tăng nên \(\dfrac{1}{d'}\) giảm do đó d' tăng.

Vậy ảnh và vật luôn di chuyển cùng chiều.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP