Bài 29 Thấu kính mỏng - Giải bài...

Bài 29. Thấu kính mỏng - Giải bài 1 Trang 181 - Sách giáo khoa Vật lí 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

- Ba loại thấu kính lồi ở hình 29.1a là: hai mặt lồi, phẳng - lồi, lồi - lõm rìa mỏng.

- Ba loại thấu kính lồi ở hình 29.1b là: hai mặt lõm, phẳng - lõm, lồi - lõm rìa dày.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP