Bài 24 Suất điện động cảm ứng -...

Bài 24. Suất điện động cảm ứng - Giải bài 4 Trang 152 - Sách giáo kho...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Suất điện động cảm ứng: \(\left | e_c \right |=\left |\dfrac{\Delta \Phi}{\Delta t} \right |=\left |\dfrac{\Delta B.S}{\Delta t} \right |\)

\(\left |e_c \right |=i.r \Rightarrow \left |\dfrac{\Delta B.S}{\Delta t} \right |=i.r \Rightarrow \left |\dfrac{\Delta B}{\Delta t} \right |=\dfrac{i.r}{S}=\dfrac{5.2}{0,01}=10^3(T/s)\)

Vậy, tốc độ biến thiên của từ trường là \(10^3(T/s)\).

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP