Bài 29 Thấu kính mỏng - Giải bài...

Bài 29. Thấu kính mỏng - Giải bài 4 Trang 185 - Sách giáo khoa Vật lí 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

* Khi tạo ảnh ảo, thấu kính hội tụ cho chùm tia ló phân kì. Kết quả này không hề mâu thuẫn với tính chất của thấu kính.

* Giải thích:

- Trước hết quy ước: chùm tia phân kì là chùm tia trong đó các tia sáng được phát ra từ một điểm (hoặc đường kéo dài của tia sáng ngược chiều giao nhau tại một điểm).

- Ảnh điểm trong quang học là giao điểm của chùm tia ló hay đường kéo dài của chúng.

- Khi tạo ảnh ảo, thấu kính hội tụ cho chùm tia ló có đường kéo dài ngược chiều truyền giao nhau tại một điểm nên chùm tia ló là chùm tia phân kì.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP