Bài 29 Thấu kính mỏng - Giải bài...

Bài 29. Thấu kính mỏng - Giải bài 11 Trang 190 - Sách giáo khoa Vật l...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a) Tiêu cự của thấu kính:

\(f=\dfrac{1}{D}=\dfrac{1}{-5}=-0,2(m)=-20(cm)\)

b) Vị trí của ảnh:

\(d'=\dfrac{df}{d-f}=\dfrac{30.(-20)}{30+20}=-12(cm)\)

Độ phóng đại của ảnh:

\(k=\dfrac{-d'}{d}=\dfrac{-(-12)}{30}=0,4\)

Vậy, ảnh thu được cách thấu kính 12cm, là ảnh ảo và cao bằng 0,4 lần AB.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP