Bài 29 Thấu kính mỏng - Giải bài...

Bài 29. Thấu kính mỏng - Giải bài 5 Trang 189 - Sách giáo khoa Vật lí 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Chọn A. Thấu kính là hội tụ.

Vì thấu kính phân kì thì vật sáng đặt trước thấu kính luôn cho ảnh ảo nhỏ hơn vật.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP